top of page
Zdravotní výcvik

Typy kurzů:

 • Skupinové 

Instruktoři:

 • certifikovaní

 • garantovaní MŠMT

 • vyučující Taktickou první pomoc u PČR

 • bojoví medici a instruktoři mediků

 • dlouholeté reálné zkušenosti z aktivní služby

 • sebevzdělávání v moderních postupech, poznatcích, ap.

Základní rozdělení kurzů:

 

První pomoc

Kurz je zaměřen na ošetření pro záchranu života, tzn. zajištění životních funkcí a stabilizaci zraněného do příjezdu RZS (vzhledem k jejich dojezdovým časům, pokrytí mobilní sítě a infrastruktury v ČR). Návazná ošetření již přenecháte profesionálním záchranářům. V souladu s naším konceptem se kromě samotných technik a postupů naučíte používat minimalistické nebo improvizované vybavení, které můžete nosit běžně u sebe.

Rozšířená první pomoc

Kompletní algoritmus ošetřování -c-ABCDE (viz. níže), tzn. nejen zajištění životních funkcí, ale všechny navazující úkony až po transport zraněného. Tento kurz je vhodný pro vážné zájemce o zdravotnickou problematiku a pro ty, kteří se běžně pohybují v odlehlých nebo těžko přístupných místech, bez mobilního signálu apod. - tedy kde se musíte spolehnout pouze na sebe, protože pomoc je daleko.

Ošetření v bojové situaci

Pouze pro držitele ZP. Tento kurz je zaměřen na poskytnutí První pomoci v případě hrozícího útoku, typicky situace aktivního střelce. Dovednosti z předchozích kurzů (zdravotní a střelecké) budete kombinovat se správným vyhodnocením situace, taktickým postupem a eliminací hrozby. 

Algoritmus ošetřování -c-ABCDE

Tento postup ošetřování je používán všemi složkami IZS v České republice, tedy i těmi záchranáři, kteří na dané místo přijedou. Díky znalosti tohoto systému budete schopni postupovat profesionálně a předat zraněného v jakékoliv fázi ošetřování, na kterou záchranář přímo naváže, aniž by musel cokoliv předělávat. Tím zajistíte velkou úsporu práce a času nejen záchranářům, ale hlavně zraněnému, kdy často rozhodují jen minuty.

Úvodní teorie

 • První pomoc (definice, dělení, záchranný řetězec, právní rámec)

 • Bezpečí zachránce

 • Mechanismus úrazu

 • Stavy vědomí

 • Ošetřovací postup dle algoritmu -c-ABCDE

 

Masivní krvácení (-c-)

 • Končetinové (přímý tlak do rány, turniquety CAT, elastická škrtidla, improvizace)

 • Junkční (Wound Packing, hemostatické gázy, Kerlix, izraelský obvaz)

 

Dýchací cesty (A)

 • Zprůchodnění dýchacích cest

 • Zajištění dýchacích cest

 • Dušení cizím tělesem (vypuzovací manévry)

 • Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

 • Automatický externí defibrilátor (AED)

 

Vyšetření hrudníku (B)

 • Kontrola hrudníku

 • Penetrující poranění hrudníku

 • Kvalita dýchání

 

Krevní oběh, vyšetření břicha, imobilizace pánve (C)

 • Kvalita krevního oběhu (kapilární návrat)

 • Vyšetření poranění břicha (vyhřezlé střevní kličky, penetrující poranění)

 • Imobilizace pánve (pánevní pás, improvizace)

 • Vyšetření a ošetření dlouhých kostí (fixace zlomenin)

 

Neurologické stavy (D)

 • Cévní mozková příhoda (FAST)

 • Alergická reakce (anafylaktický šok)

 • Hypoglykémie, hyperglykémie

 • Šok (protišoková opatření)

 

Celkové vyšetření + transport (E)

 • Vyšetření „od hlavy k patě“

 • Ošetření poranění očí

 • Ošetření drobných ran

 • Hypotermie (význam, prevence, způsoby předcházení)

 • Transport (způsoby, zásady)

Praktický nácvik

Na kurzech používáme moderní profesionální pomůcky a vybavení, na kterých si vše natrénujete.

IMG_4875.JPG
bottom of page